Filmer och Power Point presentationer från föreläsningar vid Personskadeföreningen NRH:s Seminarium 

Sidan är under uppdatering. Filmer och Power Point presentationer som av föreläsarna godkänns för publicering på hemsidan läggs ut efter hand som de inkommer.

Försäkringsmedicinskt seminarium onsdagen den 22 november om:
Whiplashtrauma och sena besvär – samband eller ej?

Whiplashvåld kan ge långvariga besvär. Invaliditet och arbetsoförmåga på grund av whiplashrelaterade besvär skall kompenseras om man är försäkrad och om besvären efter en skadehändelse kan visas bero på denna händelse. Förhoppningsvis sker så i de flesta fall, men alltför många upplever sig orättvist bedömda av sin försäkringsgivare – och av domstolar. Rättvisan kan te sig nyckfull. Hur kan bedömningar förbättras?

FÖRELÄSARE OCH DISKUSSIONSHÅLLARE
Gunilla Bring, MD och specialist i rättsmedicin; Olle Bunketorp, överläkare i ortopedi och docent i trafikmedicin; Malin Christensson, advokat. 

MODERATOR: Malin Lindh, Docent, specialist i rehabiliteringsmedicin 

 

Gunilla Brings inledning vid Försäkringsmedicinskt seminarium i Lund. 

Whiplashrelaterade besvär. Kriterier för bedömning av orsakssamband. NRH-s seminarium i Lund 171122 

Olle Bunketorp civilingenjör, läkare Specialist i ortopedisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Docent i trafikmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

"Whiplashrelaterade besvär, på engelska, Whiplash Associated Disorders (WAD) har orsakat frustrerande problem sedan årtionden. Whiplashbesvär är svåra att förstå eftersom ryggskademekanismer kan vara komplicerade, vissa ryggskador är svåra att diagnosticera, vissa ryggskador läker dåligt.

Svårigheterna gäller särskilt skattningen av kollisioners svårighetsgrad, individens skadetolerans, smärtfysiologi.

Dessutom finns paradoxala förhållanden som försvårar förståelsen.

Därför är det inte konstigt att många whiplashpatienter möts med misstro av vård och försäkringsgivare. Och inte får rätt sjukvård eller försäkringsersättning. 

Denna presentation syftar till att beskriva några av dessa olägenheter 
när det gäller bedömning av om det finns samband mellan ett whiplashvåld och senare besvär." 


Kan whiplashvåld ge hjärnskador. NRH-s seminarium i Lund 171122

Olle Bunketorp, Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Om huruvida whiplashvåld, skakvåld kan ge hjärnskador har diskuterats länge. I föreläsningen redogörs ökad risk och krockvåldets betydelse eller saknar hastigheten betydelse läs mer i  


Malin Chrisensson WHIPLASHTRAUMA OCH SENA BESVÄR -SAMBAND ELLER EJ? Trafikskadenämnden, Effekter av det nya reglementet. PRAXIS, Principen om försäkrad i befintligt skick grundläggande men bortglömd. BEVISKRAVET: Hur stort är det, över 50% när det är klart mer sannolikt. OMPRÖVNING mm. 

 

Personskadeföreningen NRH:s seminariedag den 23 november om: NACKSKADOR och dess följder 

Radiologisk undersökning, diagnostisering och behandling – vad finns att tillgå?

MODERATOR: Peter Borenstein Adjungerad professor i neurologi vid Högskolan i Borås. Chefsläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg  

Correlation between upright magnetic resonance imaging and physical examination findings of nerve involvement and instability in the cervical spine in patients with whiplash associated disorder

Med Dr, leg läkare, specialist i allmänmedicin, forskningsledare Bo C Bertilson, Karolinska Institutet, Stockholm

 


Professor Francis W. Smith, MD., FRCR, FRCS, FFSEM., from The Positional MRI Centre, University of Aberdeen. Medserena Upright MRI center, London, UK Lecture: ” The radiology of whiplash injury and the craniocervical syndrome” 


Power Point presentationen ”The radiology of whiplash injury and the craniocervical syndrome”

Professor Emeritus Francis W Smith, Medserena Upright MRI center, London, UK”Hjärnskadesymptom efter whiplashvåld” Om uppkomst och hur stort behöver skadevåldet vara? Konsekvenser av hjärnskada orsakad av indirekt våld.  Diffusa Axon skador DAI kan synas vid MRI undersökningar av hjärnan mm.

Malin Lindh Docent, specialist i rehabiliteringsmedicin 

Hjärnskadesymtom efter whiplashvåld
NHR Lund 2017 Malin Lindh.pdf (3.92MB)
Hjärnskadesymtom efter whiplashvåld
NHR Lund 2017 Malin Lindh.pdf (3.92MB)Vicenç Gilete, Neurokirurg Chiari and Hypermobility unit, Hospital Teknon, Barcelona Lecture ”Craniocervical instability, atlantoaxial instability and subaxial instaility in whiplash and hypermobility syndrome patients” 


Neurokirurg Bartolomé Oliver, Chiari & Hypermobility Unit. Hospital Teknon, Barcelona Lecture ”Craniocervical instability, atlantoaxial instability and subaxial instaility in whiplash and hypermobility syndrome patients” 


Ett stort tack till filmteamet i SLUSSA som filmade samt redigerade föreläsningsfilmerna!